Monoblok tipte vakum pompaları, az yer kaplamaları, ekonomik oluşları, bakım kolaylığı, bakım maliyetlerinin az olması gibi nedenlerle son yıllarda tercih edilmiştir.

KAPASİTE TABLOSU

PERFORMANS EĞRİLERİ